Met behulp van de EBG innovatieregelinG gaan we onze applicatie op het gebied van wegwerkzaamheden en omgevingsmanagement realiseren. Hier leggen we uit wat de app precies is en wat we met het geld gaan doen.

 

beBouwers, beWoners en beDenkers samenbrengen

Er zijn vanuit de overheid en de bouw-wereld een hoop websites waar informatie op te vinden is met betrekking tot omgevingsmanagement. Er zijn zelfs websites waar wegwerkzaamheden op vermeld worden. Ook geven diensten als tomtom en google maps al behoorlijk gedetailleerde informatie voor weggebruikers. Superveel aanbod dus, maar helaas is er niet één centrale app beschikbaar die de wensen van de drie partijen combineert. De een is te veel op overheden gericht en de andere vooral op de uitvoerders. Daarnaast strooien alle apps en diensten met vaktermen die de gewone gebruiker niet begrijpt. Ook zien we bij alle apps en sites dat er vooral functionaliteiten in zitten zodat het hokje omgevingsmanagement weer afgevinkt kan worden op de eisenlijst van de opdrachtgever, de functies zijn niet handig in gebruik en voegen voor de eindgebruiker (de omwonende) eigenlijk niets toe.

One for all
Ons doel is een applicatie te bouwen waar het hele verhaal in past. Zo weten we weer waar het allemaal om draait en zorgen we ervoor dat projecten van begin tot eind draagvlak hebben bij omwonenden. Ook helpen we op deze manier bouwbedrijven met het binnenhalen van projecten. Ze voldoen met gebruik van onze app aan de eisen die er aan projecten worden gesteld door opdrachtgevers.

 

App voor wegwerkzaamheden en omgevingsmanagement levensvatbaar?

Omgevingsmanagement was voor ons als web- en appbouwers onbekend terrein. Wij zijn het eerst met deze materie in aanraking gekomen door het project Slochterdiep in opdracht van Arcadis. Naar aanleiding van dit project zijn we dieper in de materie gedoken en hebben we om tafel gezeten met een aantal grotere bouwbedrijven en overheden. De vraag om een structurele oplossing is groot. Daarom gaan we nu onderzoeken hoe bouwbedrijven en overheden omwonenden beter op de hoogte kunnen stellen van geplande wegwerkzaamheden en overige overlast door bouw.

Hoe gebruiken we het geld?

Vraagstukken beantwoorden
Met de subsidie kunnen we de onderzoeksfase deels financieren. Er zijn een aantal (technische) vragen die goed beantwoord moeten worden. We hebben een aantal juridische vragen en natuurlijk willen we weten wat bouwbedrijven het meest nodig hebben!

Prototype ontwikkelen
Ook ontwikkelen we in deze periode een prototype van de app waarmee we een aantal vraagstukken ook van de gebruikerskant kunnen beantwoorden. Najaar 2018 is het prototype klaar en voorjaar 2019 willen we de applicatie lanceren.

Partners werven
We zijn nog op zoek naar geïnteresseerden en eventuele partners in de bouw die in de testfase met ons willen samenwerken in ruil voor early acces van de app. Neem dus snel contact met ons op voor meer informatie over de instapmogelijkheden.

 

In de pers

Onderstaand een aantal artikelen die in regionale kranten zijn verschenen. Ook hebben we in het radioprogramma Babette op Noord van RTV Noord tekst en uitleg gegeven over de applicatie die we gaan ontwikkelen. Onderstaand het geluidsfragment van het interview in het radioprogramma Babette op Noord op 17 november 2017 om 09:15